Pak de handschoen op tegen dementie

In Nederland lijden ruim 260.000 mensen aan dementie, waarvan ongeveer 70% Alzheimer heeft. De komende 15 jaar verdubbelt dit aantal. Gemeenten spelen een steeds belangrijkere rol bij zorg en welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met duidelijke, praktische informatie en inspirerende voorbeelden helpt Alzheimer Nederland gemeenten hierbij.

Direct aan de slag

Download de handreiking voor gemeenten

  1. Inleiding
  2. Dementie
  3. Rollen van de gemeente
  4. Thema's
  5. Over deze handreiking
  6. Downloads
Alzheimer Nederland roept gemeenten op de handschoen op te pakken en actief aan de slag te gaan met de groeiende problematiek. De handreiking voor gemeenten kunt u hiernaast downloaden. Praktische informatie en inspirerende voorbeelden van andere gemeenten waar u direct mee aan de slag kunt.

Download direct de handreiking voor gemeenten

Laat u inspireren: praktische voorbeelden van andere gemeenten

Download voorbeelden van andere gemeenten, die u voor zijn gegaan in hun strijd tegen dementie.

er sluiten deuren,

maar er gaan ook weer

andere deuren open

- Margreet de Bijer, mantelzorger

Beeldvorming
Mensen met dementie zoeken vaak zelf geen hulp. Initiatiefloosheid hoort bij het ziektebeeld. Ook naasten vinden dat vaak moeilijk. Maar op het moment dat iemand zelf twijfelt of dementie aan de orde is of als iemand in de omgeving dat vermoedt, ontstaat er wel behoefte aan informatie.
Huishoudelijke zorg
In zijn algemeenheid is er in het gemeentelijk beleid veel aandacht voor huishoudelijke zorg. Uit onze quickscans is wel gebleken dat op een aantal punten meer aandacht moet komen voor zaken die specifiek met dementie samenhangen.
Participatie
Meedoen aan de maatschappij is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met dementie en hun familieleden. Net als voor iedereen is het voor hen ook belangrijk het gevoel te hebben dat ze gewaardeerd worden, dat ze zich nuttig kunnen maken en dat ze kunnen genieten zoals ze gewend waren.
Dagbesteding
Het is kenmerkend voor dementie dat de persoon die het betreft vaak zelf de noodzaak van dagbesteding niet inziet, terwijl de mantelzorger juist sterk aandringt op dagbesteding. Het is dus belangrijk om niet alleen af te gaan op de vraag naar dagbesteding bij de persoon met dementie zelf.
Hulpmiddelen
De meeste gemeenten zien voor de gemeente een taak weggelegd in de voorlichting over hulpmiddelen. Ook realiseren de meeste gemeenten zich dat zij intern nog een debat te voeren hebben over welke hulpmiddelen en voorzieningen zij vergoeden.
Sport en bewegen
Plezier en gezelligheid zijn goede aanjagers voor meer beweging. En moderne oplossingen en hulpmiddelen worden beter geaccepteerd dan op voorhand vaak gedacht wordt. Samen bewegen is vaak inspirerend en kan generaties
verbinden.

Download nu de handreiking voor gemeenten inclusief inspirerende voorbeelden